LHKPN

 

No

Nama

Jabatan

 

View

2019

View

2020

1

Drs. H. Ribat  S.H., M.H

Ketua

  iconpdf iconpdf

2

Buniyamin S.Ag

Wakil Ketua

iconpdf iconpdf

3

Drs. Abdul Hamid, S.H

Hakim

  iconpdf iconpdf

4

Dra. Hj. Samlah

Hakim

  iconpdf iconpdf

5

Drs. H. Idris, S.H., M.H

Hakim

  iconpdf iconpdf

6

Dra Rabiah Nasution S.H

Hakim

  iconpdf iconpdf

7

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H

Hakim

  iconpdf iconpdf

8

Drs. H. Suhatta Ritonga S.H

Hakim

  iconpdf iconpdf

9

Mhd. Syukri Adly, S.HI., M.A

Hakim

  iconpdf iconpdf

10

Drs. Aidil

Panitera

iconpdf iconpdf

11

Joni, S.Ag

Sekretaris

  iconpdf iconpdf

12

Rahmat Ilham, S.H

Panitera Muda Hukum

  iconpdf iconpdf

13

Drs. Syaifuddin

Panitera Muda Gugatan

  iconpdf iconpdf

14

Ali Imron, S.H

Panitera Muda Permohonan

  iconpdf iconpdf
   

 

     
  • aaaaUCAPAN PELANTIKAN rahmat 2.jpg
  • abCAPAN ribat.jpg
  • bUCAPAN buniyamin.jpg
  • cUCAPAN buRABIAH.jpg