Perkara Prodeo Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B

Berikut Rekapitulasi Laporan Perkara Prodeo TA  2019 :

No No. Perkara Tanggal Penerimaan Anggaran
1 384/Pdt.G/2019/PA.Rap 11-03-2019 DIPA
2 390/Pdt.G/2019/PA.Rap 12-03-2019 DIPA
3 405/Pdt.G/2019/PA.Rap 14-03-2019 DIPA
4 410/Pdt.G/2019/PA.Rap 18-03-2019 DIPA
5 422/Pdt.G/2019/PA.Rap 19-03-2019 DIPA
6 499/Pdt.G/2019/PA.Rap 09-04-2019 DIPA
7 512/Pdt.G/2019/PA.Rap 11-04-2019 DIPA
8 525/Pdt.G/2019/PA.Rap 15-04-2019 DIPA
9 543/Pdt.G/2019/PA.Rap 22-04-2019 DIPA
10 542/Pdt.G/2019/PA.Rap 22-04-2019 DIPA
11 562/Pdt.G/2019/PA.Rap 24-04-2019 DIPA
12 0071/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
13 0072/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
14 0073/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
15 0074/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
16 0075/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
17 0076/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
18 0077/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
19 0078/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
20 0079/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
21 0080/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
22 0081/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
23 0082/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
24 0083/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
25 0084/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
26 0085/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
27 0086/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
28 0087/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
29 0088/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
30 0089/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
31 0090/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
32 0091/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
33 0092/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
34 0093/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
35 0094/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
36 0095/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
37 0096/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
38 0097/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
39 0098/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
40 0099/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
41 0100/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
42 0101/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
43 0102/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
44 0103/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
45 0104/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
46 0105/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
47 0106/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
48 0107/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
49 0108/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
50 0109/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
51 0110/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
52 0111/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
53 0112/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
54 0113/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
55 0114/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
56 0115/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
57 0116/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
58 0117/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
59 0118/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
60 0119/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
61 0120/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
62 0121/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
63 0122/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
64 0123/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
65 0124/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
66 0125/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
67 0126/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
68 0127/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
69 0128/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
70 0129/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
71 0130/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
72 0131/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
73 0132/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
74 0133/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
75 0134/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
76 0135/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
77 0136/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
78 0137/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
79 0138/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
80 0139/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
81 0140/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
82 0141/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
83 0142/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
84 0143/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
85 0144/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
86 0145/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
87 0146/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
88 0147/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
89 0148/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
90 0149/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
91 0150/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
92 0151/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
93 0152/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
94 0153/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
95 0154/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
96 0155/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
97 0156/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
98 0157/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
99 0158/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
100 0159/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
101 0160/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
102 0161/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
103 0162/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
104 0163/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
105 0164/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
106 0165/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
107 0166/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
108 0167/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
109 0168/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
110 0169/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
111 0170/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
112 0171/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
113 0172/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
114 0173/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
115 0174/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
116 0175/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
117 0176/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
118 0177/Pdt.P/2019/PA.RAP 05/07/2019 DIPA
119 887/Pdt.G/2019/PA.Rap 18-07-2019 Prodeo Murni
  • Pak Imron
  • Pelantikan Waka